About
Category
Tags
Excerpt

| name:

Tomáš Vlasák

| born:

1980
Prague, Czech Republic

| education:

1998 – 2006
Czech Technical University, Faculty of Architecture, Prague, Czech Republic

| experience:

2006 – 2008
Escadra Architects, Prague, Czech Republic
2008 – 2011
DAM Architects, Prague, Czech Republic
2011 – 2023
ABM Architects, Prague, Czech Republic
2022 – 2023
Studio Archiholik, Prague, Czech Republic

| selected projects:

2002
Vinohrady City Bath, Student Project, CTU FA
2006
Hradec Králové Technology Park, Diploma Project, CTU FA
2006 – 2007
Halouny Villa Park, Study, Escadra Architects
2006 – 2007
Radlická Tenement House, Study / Building Permit / Execution and Tender Documentation, Escadra Architects
2007
Spanyolova Tenement House, Study / Building Permit / Execution Documentation, Escadra Architects
2008
Hradec Králové Football Stadium, Study, DAM Architects
2008 – 2010
Plzeňská Office Building, Study / Planning Permit, DAM Architects
2008
Na Dolinách Office Space, Study / Execution Documentation, DAM Architects
2009
Bohemians Football Stadium, Study, DAM Architects
2009
Pražský Hrad Exhibition Design, Study, DAM Architects
2009
Strahov Housing for Seniors, Study, DAM Architects
2010
Main Point Office Building, Execution Documentation, DAM Architects
2011
Dobřichovice Villa, Study, DAM Architects
2011
Jindřišská Office Building, Tender Documentation, DAM Architects
2011 – 2012
U svobodárny Tenement House, Execution Documentation, ABM Architects
2012
Bělohorská Tenement House, Invited Competition, ABM Architects
2012
Pilsen Inner City, National Urban Design Competition, ABM Architects
2012
Pavilion of Amazonia at the Prague ZOO, National Competition, ABM Architects
2012 – 2013
1. máje Tenement House, Study / Planning Permit, ABM Architects
2012
President Residence, Study, ABM Architects
2013
Future Development of Štvanice Island in Prague, National Urban Design Competition, ABM Architects
2013
Háječek Multifunctional Cultural Center in České Budějovice, National Competition, ABM Architects
2013
Šárka Residential Complex, Invited Competition, ABM Architects
2013 – 2014
Jinonice Residential Complex, Invited Competition / Study / Business Proposal Presentation, ABM Architects
2014
Community Centre H55, National Competition, ABM Architects
2014
Dostyk Residential Complex in Pavlodar, Kazakhstan, Study, ABM Architects
2014
Home for the Elderly in Litomyšl, National Competition, ABM Architects
2014
Transfusion Department and Central Tissue Bank, National Competition, ABM Architects
2014
IKEM Prague – buildings G1, G2, National Competition, ABM Architects
2014 – 2016
Nuselská Apartment Building, Study / Execution Documentation, ABM Architects
2015
Karla IV Square Revitalization in Mělník, National Urban Design Competition, ABM Architects
2015
Center for Nature and Technical Studies at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, National Competition, ABM Architects
2015 – 2016
Albertov Campus – Biocenter, Globcenter, International Competition, ABM Architects
2016
Tokyo Pop Lab, International Competition
2016 – 2017
Building H on the CTU Campus, Study / Planning Permit / Building Permit, ABM Architects
2016 – 2018
Academy of Sciences of the Czech Republic Library, Study / Execution Documentation, ABM Architects
2017 – 2018
Zahradní Family House, Study, ABM Architects
2017 – 2018
Polední Tenement Building, Study, ABM Architects
2018 – 2019
Na Míčánce Villa, Study, ABM Architects
2018 – 2023
Václav Havel Airport Terminal 1 Office Building, Study / Building Permit / Execution Documentation, ABM Architects
2019
Architectural design of Veleslavín railway station, International Competition, ABM Architects
2020
Kolben Park Residential Complex, Execution Documentation, ABM Architects
2020
Kolbenova Residential Complex, Execution Documentation, ABM Architects
2020
Hloubětín Residential Complex, Invited Competition, ABM Architects
2022
Střešovice Family House, Study, Building Permit, Execution Documentation, Studio Archiholik
2022
Lešany Cottage, Study, Execution Documentation, Studio Archiholik
2022 – 2023
Václav Havel Airport APC Office Building, Study, ABM Architects
2023
AMU Teaching Spaces, Study, Studio Archiholik
2023
SMV Invest Offices, Study, Execution Documentation, Studio Archiholik

| competitions / awards:

2002
Olověný Dušan, Student Competition, 1st prize for Vinohrady City Bath Student Project at CTU FA
2004
Grafika roku 2003 / Print of the Year 2003, National Graphic Arts Competition, Honorary Mention in Student Category
2006
Přehlídka diplomových prací 2006 / Exhibition of Diploma Projects 2006, National Diploma Competitive Exhibition
2012
Plzeň vnitřní město / Pilsen Inner City, National Urban Design Competition
2012
Pavilon Amazonie v pražské ZOO / Pavilion of Amazonia at the Prague ZOO, National Competition
2013
Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze / Future Development of Štvanice Island in Prague, National Urban Design Competition
2013
Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích / Háječek Multifunctional Cultural Center in České Budějovice, National Competition
2014
Komunitní centrum H55 / Community Centre H55, National Competition
2014
Domov pro seniory Litomyšl / Home for the Elderly in Litomyšl, National Competition
2014
Transfúzní oddělení a centrální tkáňová banka / Transfusion Department and Central Tissue Bank, National Competition, 2nd place
2014
IKEM Praha – výstavba budov G1, G2 / IKEM Prague – Buildings G1, G2, National Competition, 3rd place
2015
Revitalizace náměstí Karla IV. – Mělník / Karla IV Square Revitalization in Mělník, National Urban Design Competition
2015
Novostavba Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem / Center for Nature and Technical Studies at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, National Competition, 2nd place
2015 – 2016
Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum / Albertov Campus – Biocenter, Globcenter, International Competition
2016
Tokyo Pop Lab, International Competition, Honorable Mention
2018
Czech Architecture Award 2018, National Competition, Nomination
2018
Award of the Club for Old Prague for a new building in historical surroundings 2018, National Competition, Nomination
2019
Architectural design of Veleslavín railway station, International Competition
2021
NONA 2021 – Non Architecture Award for Unbuild Projects, International Competition, Honorable Mention in Architecture Category for Tokyo Pop Lab Project

| exhibitions / events:

2002
Olověný Dušan, Finalisté, Galerie Jaroslava Frágnera, Praha / Olověný Dušan, Finalists, Jaroslav Frágner Gallery, Prague
2004
Grafika roku 2003, Clam-Gallasův palác, Praha / Print of the Year 2003, Clam-Gallas Palace, Prague
2010
Městské zásahy Praha 2010, výstava návrhů, Centrum současného umění DOX, Praha / Urban Interventions Prague 2010, Proposals Exhibition, DOX Centre for Contemporary Art, Prague
2012
Plzeň vnitřní město, výstava soutěžních návrhů, Měšťanská beseda, Plzeň / Pilsen Inner City, Competition Proposals Exhibition, Měšťanská beseda, Pilsen
2012
Pecha Kucha Night Plzeň Volume 2, Světovar, Plzeň / Pecha Kucha Night Plzeň Volume 2, Světovar, Pilsen
2014
Domov pro seniory Litomyšl, výstava soutěžních návrhů, Zámecká konírna, Litomyšl / Home for the Elderly in Litomyšl, Competition Proposals Exhibition, Castle Stabling House, Litomyšl
2015
Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), výstava soutěžních návrhů, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem / Center for Nature and Technical Studies at Jan Evangelista Purkyně University, Competition Proposals Exhibition, Municipal Museum of Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2016
Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum, výstava soutěžních návrhů, Císařský sál a křížová chodba Karolina, Praha / Albertov Campus – Biocenter, Globcenter, Competition Proposals Exhibition, Karolinum, Prague
2018
Výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2018, Centrum stavitelského dědictví, Plasy / Exhibition of the buildings nominated for the Czech Architecture Award 2018, Center for Building Heritage, Plasy
2018
Výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2018, Luteránské gymnázium, Velké Meziříčí / Exhibition of the buildings nominated for the Czech Architecture Award 2018, Lutheran Grammar School, Velké Meziříčí
2018
Výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2018, Spolkový dům, Slavonice / Exhibition of the buildings nominated for the Czech Architecture Award 2018, Community House, Slavonice
2018
Výstava České ceny za architekturu 2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha / Exhibition of the Czech Architecture Award 2018, Jaroslav Fragner Gallery, Prague
2019
Výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2018, Muzejní a galerijní centrum, Valašské Meziříčí / Exhibition of the buildings nominated for the Czech Architecture Award 2018, Museum and Gallery Center, Valašské Meziříčí
2019
Výstava České ceny za architekturu 2018, Galerie architektury, Brno / Exhibition of the Czech Architecture Award 2018, Architecture Gallery, Brno
2019
Výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2018, Flemmichova vila, Krnov / Exhibition of the buildings nominated for the Czech Architecture Award 2018, Flemmich Villa, Krnov

| publications:

2002
Olověný Dušan, Catalogue of the Competition
2004
Grafika roku 2003 / Graphics of the Year 2003, Pražská technika – The CTU News Magazine
2006
Přehlídka diplomových prací 2006 / Exhibition of Diploma Projects 2006, Catalogue of the Exhibition
2010
Městské zásahy Praha 2010 / Urban Interventions Prague 2010, Catalogue of the Exhibition
2012
Plzeň vnitřní město / Pilsen Inner City, Catalogue of the Competition
2016
Transfúzní oddělení a centrální tkáňová banka / Transfusion Department and Central Tissue Bank, Czech Chamber of Architects Yearbook | Design Contests 2014 – 2015
2016
Novostavba Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem / Center for Nature and Technical Studies at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Chamber of Architects Yearbook | Design Contests 2014 – 2015
2016
Tokyo Pop Lab, Awarded Proposals Online Publication on Bee Breeders Architecture Competition Organisers Website
2016
Tokyo Pop Lab, Awarded Proposals Online Publication in ArchDaily Magazine
2016
Tokyo Pop Lab, Awarded Proposals Online Publication in World Architecture Magazine
2016
Tokyo Pop Lab, Online Publication in Archello Magazine
2016
Tokyo Pop Lab, Online publication in ArchDaily Magazine
2017
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Catalogue of The Architecture Grand Prix – National Architecture Award
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Online Publication in Archiweb Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Online Publication in EARCH Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, ASB Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Online Publication in Stavebnictví 3000 Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Stavebnictví a interiér Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Stavba Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Online Publication in ARCHINFO Magazine
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Czech Chamber of Architects Bulletin 2/18 | Czech Architecture Award 2018
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Czech Architecture Award Competition Catalogue
2018
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Hospodářské noviny | Czech Architecture Award 2018 Special Attachment
2020
Bytový dům Nuselská / Nuselská Apartment Building, Online Publication in Carlovich Magazine | London-based Carlovich Magazine share interesting residential architectural projects from around the world.